Nowinki ze świata kultury, aktualności, wydarzenia, fotoreportaże.

Sztuka plakatu

Niektórzy artyści krytycznie wyrażają się na temat dzisiejszej polskiej sztuki plakatu uważając nawet, że całkowicie odeszła w zapomnienie. Czyżby Jan Młodożeniec, który uporczywie poszukiwał inspiracji wykonując kilkadziesiąt projektów, zanim wybrał ten ostateczny, miał się już nie powtórzyć?

Historia plakatu w wielkim skrócie

Początkowo główną funkcją plakatu było rozpowszechnianie informacji, a także reklama. Był także wykorzystywany do działalności propagandowej. Z czasem zaczął się stawać samodzielną i niezależną dziedziną sztuki. Pierwsi artyści plakatowi pojawili się w okresie secesji, która wywarła duży wpływ na rozwój sztuki plakatu. Oczywistym było także, szerszenie rozpowszechnienie plakatu dzięki odkrytej technice litografii. Najbardziej znanymi artystami polskimi, którzy włączyli się w sztukę tworzenia plakatów byli Stanisław Wyspiański, Wojciech Weiss, Józef Mehoffer, Teodor Axentowicz. W Polsce powojennej, kiedy nastąpił największy rozkwit tego kierunku sztuki, a plakat zyskał międzynarodową rangę, znane się stały takie nazwiska, jak:Tadeusz Trepkowski, Henryk Tomaszewski, Franciszek Starowieyski o raz Jan Młodożeniec.

Polscy plakaciści gościem honorowym na festiwalu w Hawanie

Wystawa polskiego plakatu w Hawanie, to zaszczyt dla wszystkich polskich artystów, którzy interesują się dziedzictwem polskiej szkoły plakatu. Impreza odbędzie się w ramach festiwalu organizowanego na Kubie Festival del Cartel 2013 od 19 kwietnia do 20 maja, a Polska będzie gościem honorowym. Kilkudziesięciu młodych grafików dostąpi zaszczytu prezentacji swoich prac, które mogą, lecz nie muszą odnosić się do dziedzictwa polskiej szkoły plakatu. Od wyboru artysty będzie zależała ich tematyka. To pewnego rodzaju hołd pokazany w sposób pośredni i przewrotny, a może tylko podkreślenie, jak wielką rolę odegrała polska sztuka plakatowa.

Plakat dziś

W związku ze sztuką plakatu słyszy się dziś donośne głosy krytyki nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Bardziej doświadczeni artyści skłonni są uważać, że plakat ginie bezpowrotnie, podczas gdy wciąż wydaje się być bardzo potrzebny, choćby z praktycznego punktu widzenia. Inwazja radia i telewizji nie powinna jednak zagrażać żywotności plakatów, głównie dlatego, że artyści są otwarci oraz skłonni do zmian, co da się zaobserwować w poszczególnych realizacjach artystycznych. Jeśli zamierzamy bliżej przyjrzeć się temu specyficznemu kierunkowi sztuki, warto udać się do Galerii Polskiego Plakatu mieszczącej się w Warszawie, która istniej już od 1975 roku i posiada w swym zbiorze aż 6 tys plakatowych dzieł.

Pozostaw odpowiedź